TV IMAGO - KACZOROWSKI 2014:

03/15 Hipnoza widowiskowo-zabawowa Kaczorowskiego, Londyn

Pokaz hipnozy estradowej Kaczorowskiego, Londyn, 2015r.