TV IMAGO KACZOROWSKI 2012:

Wykłady i seanse w Londynie, 2012r. Cz.I

Materiał archiwalny ze zbiorów dr. Kaczorowskiego. Wykład i seans w Londynie, 2012 r.