TV IMAGO - KACZOROWSKI 2014:

Wykłady w Kościele Św. Jana, Londyn

Wykłady na temat hipnoterapii i imagoterapii Kaczorowskiego w Kościele św. Jana w Londynie.