TV IMAGO - KACZOROWSKI 2014:

Zbiorowe seanse uzdrawiające Kaczorowskiego, 2014r.

Zbiorowe seanse uzdrawiające Kaczorowskiego w Londynie, 2014 rok.