TV IMAGO - KACZOROWSKI 2014:

Zbiorowy seans uzdrawiający w Kościele, Londyn

Zbiorowy seans uzdrawiający Kaczorowskiego w Londynie. Marzec 2014r.