TV IMAGO - KACZOROWSKI 2015:

Kaczorowski w Radio Toronto, maj 2015

Wywiad Kaczorowskiego w Radio Toronto w maju 2015r.