TV IMAGO - KACZOROWSKI 2002:

Fenomen hipnozy w hipnoterapii

Sympozjum szkoleniowe imagoterapii Kaczorowskiego i Daniłowa - listopad 2002 r.