TV IMAGO KACZOROWSKI 2015:

Rozmowa dr. Kaczorowskiego z hipnotyzerem Daniłowem

Rozmowa Kaczorowskiego i Daniłowa. materiał poglądowo-edukacyjny, 2015 r.