TV IMAGO - KACZOROWSKI 2014:

Hipnoterapia wg metody Kaczorowskiego i Daniłowa

Dyskusja nt hipnoterapii metodą Kaczorowskiego i Daniłowa.