TV IMAGO - KACZOROWSKI 2014:

Hipnoza i Hipnoterapia

Rozmowa Kaczorowskiego z Daniłowem nt. hipnozy i hipnoterapii. Wrocław-Charków, 2014r.