VTV

WYWIADY I ROZMOWY TV

PRZYSZŁOŚĆ IMAGOTERAPII dr.A. Kaczorowski dr.A. Daniłow

STUDIO - VTV1 O Przyszłości Imagoterapii rozmawiają W. Biskup, dr Andrzej Kaczorowski i dr A. Daniłow