TV IMAGO - KACZOROWSKI 2015:

04/15 M.Anderson i A.Kaczorowski, cz. I

Imagoterapia Kaczorowskiego w Londynie. Andrzej Kaczorowski i Marlena Anderson. Część I.