TV IMAGO KACZOROWSKI 2017:

38/17 PANEL DYSKUSYJNY

p.t. "Leczenie chorób psychosomatycznych"

38/17 panel dyskusyjny - imagoterapia w leczeniu chorób psychosomatycznych