TV IMAGO KACZOROWSKI 2017:

36/17 PANEL DYSKUSYJNY

p.t. "Nauka, poczucie własnej wartości"

36/17 panel dyskusyjny - imagoterapia przy nauce i w poczuciu własnej wartości - dr Andrzej Kaczorowski