TV IMAGO KACZOROWSKI 2017:

22/17 PANEL DYSKUSYJNY

p.t. "Inne metody terapeutyczne"

22/17 panel dyskusyjny - rozmowa dr. Ryszarda Króla z dr. Andrzejem Kaczorowskim o imagoterapii i innych metodach terapeutycznych.