TV IMAGO - KACZOROWSKI 2016

- 30/16 PANEL DYSKUSYJNY

p.t. "Imagoterapia w szkoleniach"

30/16 panel dyskusyjny - rozmowa dr Kaczorowskiego i mgr Filipka o imagoterapii w szkoleniach.