TV IMAGO - KACZOROWSKI 2016:

38/16 PANEL DYSKUSYJNY

p.t. "Imagoterapia w terapiach"

38/16 panel dyskusyjny - rozmowa mgr. Filipka i hipnotyzera Daniłowa nt. imagoterapii w terapiach hipnotycznych.