TV IMAGO KACZOROWSKI 2016:

48/16 PANEL DYSKUSYJNY

p.t. "Elektrostymulacja organizmu"

48/16 panel dyskusyjny - elektrostymulacja organizmu - rozmowa dr. Kaczorowskiego i Leszka Osowskiego.