TV IMAGO KACZOROWSKI 2016:

41/16 PANEL DYSKUSYJNY

p.t. "Urządzenia diagnostyczne w medycynie"

41/16 panel dyskusyjny - urządzenia diagnostyczne w medycynie - rozmowa dr. Kaczorowskiego i dr Haliny Worobiowej.