TV IMAGO - KACZOROWSKI 2016:

18/16 PANEL DYSKUSYJNY

p.t. "Terapie w pomocy społecznej"

18/16 panel dyskusyjny - terapie w pomocy społecznej - rozmowa dr. Kaczorowskiego z Agatą Prawdzik.