TV IMAGO - KACZOROWSKI 2016:

42/16 PANEL DYSKUSYJNY

p.t. "Imagoterapia w procesie terapeutycznym"

42/16 panel dyskusyjny - imagoterapia w psychoterapii - rozmowa Kaczorowskiego i Daniłowa w imagoterapii.