TV IMAGO - KACZOROWSKI 2016:

38/16 PANEL DYSKUSYJNY

p.t. "Psychoterapia, psychoanaliza w terapiach"

38/16 panel dyskusyjny - rozmowa Filipka i Daniłowa o psychoterapii, psychoanalizie i imagoterapii w terapiach