TV IMAGO - KACZOROWSKI 2016:

09/16 PANEL DYSKUSYJNY

p.t. "Wizualizacja w imagoterapii"

09/16 panel dyskusyjny - rozmowa dr. Kaczorowskiego z mgr. Filipkiem nt. wizualizacji w imagoterapii