TV IMAGO - KACZOROWSKI 2016:

07/16 PANEL DYSKUSYJNY

p.t. "Psychiatria i uzdrawianie duchowe"

07/16 Panel dyskusyjny. Psychiatria i uzdrawianie duchowe - Daniłow i Nowak.