TV IMAGO - KACZOROWSKI 2016:

05/16 PANEL DYSKUSYJNY

p.t. "Medium w imagoterapii"

05/16 panel dyskusyjny. Medium w imagoterapii - rozmowa Kaczorowskiego i Stanclik.