TV IMAGO KACZOROWSKI 2009:

Sympozjum - "Koniec cywilizacji czy wielka transformacja?"

Fragment sympozjum nt. roku 2012 z udziałem A.Kaczorowskiego. Warszawa, październik 2009r.