TV IMAGO 

WYWIADY I ROZMOWY TV

PRZYSZŁOŚĆ IMAGOTERAPII

 

STUDIO - VTV1 O Przyszłości Imagoterapii rozmawiają W. Biskup, dr Andrzej Kaczorowski i dr A. Daniłow