TV IMAGO - KACZOROWSKI 2017:

STUDIO VTV p.t. "Fenomen hipnozy, kurs hipnozy"

Zapowiedź spotkania z Hipnozą we Wrocławiu, ul. Lelewela 4 w dniu 23 listopada 2017 r., w czasie którego udział wezmą: dr Andrzej Kaczorowski dr Aleksander Daniłow mgr Jarosław Filipek