TV IMAGO - KACZOROWSKI 2003:

Eksperyment marketingowy 

Badania rynku w regresji wieku - zachowań osób w seansie imagoterapii. Październik 2003r.