TV IMAGO - KACZOROWSKI 2006:

Egzorcyzmy i reinkarnacja - uwolnienia duchowe

Egzorcyzmy i reinkarnacja wg imagoterapii Kaczorowskiego. Październik 2006r.