TV IMAGO KACZOROWSKI 2011:

Egzorcyzmy - uwolnienia duchowe p. Radosława w regresji reinkarnacyjnej

Egzorcyzmy i reinkarnacja w imagoterapii Kaczorowskiego. Uwolnienia duchowe bytów p. Radosława w regresji reinkarnacyjnej z poprzednich wcieleń. Wrocław, maj 2011r.