TV IMAGO KACZOROWSKI 2011:

Egzorcyzmy - uwolnienia duchowe bytów Elwiry w regresji wieku

Egzorcyzmy w imagoterapii Kaczorowskiego. Seans uwolnień duchowych bytów p. Elwiry w regresji wieku. Wrocław, luty 2011r.