TV IMAGO - KACZOROWSKI 2006:

Egzorcyzmy "Uwolnienia Duchowe"

Fragment filmu "Uwolnienia duchowe" wg metody Imagoterapii Kaczorowskiego.