TV IMAGO - KACZOROWSKI 2009

UWOLNIENIA DUCHOWE W IMAGOTERAPII KACZOROWSKIEGO

REGRESJA I UWOLNIENIA DUCHOWE W IMAGOTERAPII KACZOROWSKIEGO 2009 - PANEL TERAPII UKRYTYCH NR 1/09 pt. „Uwolnienia emocji Magdy w regresji i reinkarnacji”. Pacjentem odcinka jest Pani Magda, lat 38, która przyszła z problemem emocji i problemem tożsamości. W pierwszej części filmu dr Kaczorowski przeprowadza uwolnienia duchowe w której uwalniane są energie i byty odprowadzane są do światła. Dowiadujemy się, że w pacjentce znajduje się wiele bytów czerpiących energie Pani Magdy. Jeden z nich o imieniu Ryszard w poprzednim życiu powiesił się w stodole z powodu problemu alkoholowego. Jednym z bardziej agresywnych bytów okazał się byt przedstawiający się jako Lucyfer, który nie chciał opuścić ciała pacjentki sprawiając jej ból i który stawiał największy opór terapeucie. Podczas reinkarnacji pacjentka opisuje swoje poprzednie wcielenie jako małego chłopca, który uczy się strzelania z łuku w jednym z krajów skandynawskich Szwecji lub Norwegii. Z filmu możemy wynieść ważną lekcję iż na poziomie podświadomości nie ma czasu ani przestrzeni, nie ma kobiety ani mężczyzny, wszystko jest energią. Ten film ma jedynie cel poglądowy, poznawczy i przybliżający zachowanie osób poddanych głębokim transom hipnotycznym. Hipnoza jest poważnym narzędziem terapeutycznym i może być stosowana przez osoby wykwalifikowane i uprawnione . Zapraszamy do pozostałych filmów z serii Imagoterapia Kaczorowskiego oraz na nasze strony: www.facebook.com/kaczorowski.wroclaw www.facebook.com/kaczorowski.uk www.kaczorowski.info