TV IMAGO KACZOROWSKI 2011:

Podróż p. Sebastiana w poprzednie wcielenia

Reinkarnacja w imagoterapii Kaczorowskiego. Tęsknota do klimatów wiejskich - podróż p. Sebastiana w poprzednie wcielenia w celach terapeutycznych oraz uwolnienia duchowe.

Studio Urody Hypnosis

ul. Sportowa 2/2
55-095 Mirków
tel. 798277004

www.studiohypnosis.pl